Privacy policyBij Vanbesien bvba gaan we respectvol om met uw privacy. 
We stellen het vertrouwen in onze firma, dat u laat blijken door ons uw persoonsgegevens na te laten, enorm op prijs. 

Vanbesien stelt zich dan ook transparant op ten opzichte van u en de informatie die we over u verzamelen.  U kunt ten alle tijde deze informatie opvragen en wijzigen door contact op te nemen met: 
Vanbesien bvba  (BE0434676202)
Oostendsesteenweg 82
8377 Zuienkerke
T 050 31 63 33
info@vanbesienbvba.be

Welke gegevens worden op welke manier verzamelt


De website van Vanbesien bvba maakt gebruik van Google analytics. Dit stelt ons in staat om aan de hand van uw surfgedrag op onze website onze website te optimaliseren. Zo kunnen we u steeds de correcte informatie bieden en een correct antwoord op uw vraag beiden. 
Via Google analytics verzamelen wij informatie zoals:
 

type browser 
IP adres
datum van toegang
uur van bezoek
duur van bezoek
bezochte pagina's
URL van de betreffende website
opgehaalde bestanden
het verzonden gegevensvolume
het besturingssysteem

Op de website van Vanbesien bvba kunt u een contactformulier invullen en via formulieren iets aan- of opvragen. 
De gegevens die u daar invult worden eveneens verzamelt. 
Dit gaat om: 
 

persoonsnamen
telefoonnummer
emailadres

De website van Vanbesien bvba maakt gebruik van cookies en trackingpixels voor het verzamlen van gegevens over uw gebruik van de website. Zo kunnen we de website afstemmen op de behoefte van de bezoekers aan onze website. Het verzamelen van dit gegevensverbruik en het opstellen van een gebruikersprofiel wordt uitgevoerd op een anonieme basis met behulp van een cookie-ID. Deze gebruikersprofielen worden in volledig geanomiseerde vorm gemaakt en opgeslagen. De gegevens worden niet gecombineerd met uw naam of met andere informatie die uw identiteit zouden kunnen bekend maken. 

Met de informatie die we verzamelen via cookies kunnen we de navigatie vand e website vereenvoudigen en een juiste weergave van de website garanderen. 

Cookies kunnen in geen geval gebruikt worden om proramma's uit te voeren of om virussen over te brengen naar uw computer. 

Elke website is voorzien van een eigen cookieverklaring waarop u als gebruiker het exacte gebruik van cookies voor die specifieke website kunt zien.
 

Delen van persoonsgegevens

Vanbesien bvba kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens of als dat wordt vereist door wet- of regelgeving, uw persoonsgegevens delen waaronder bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EEA). Vanbesien bvba kan ook als het nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens, deze delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EEA.

De gegevens die Vanbesien bvba verzamelt worden gebruikt  voor marketingdoeleinden als nieuwsbrieven en mailings (of- en online) . Deze kunnen verzorgt worden door een extern marketingbureau. De marketingdoeleinden hebben enkel betrekking tot Vanbesien bvba en de producten hieraan gerelateerd. Het externe marketingbureau mag in geen geval de verzamelde gegevens gebruiken voor eigen doeleinden of doeleinden van andere klanten. 

Gegevensbescherming

Vanbesien bvba werkt met verschillende serviceproviders. Vanbesien bvba zal zorgdragen voor adequate beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

Links naar andere websites

De website van Vanbesien bvba bevat links naar andere websites. Vanbesien heeft geen invloed op het al dan niet naleven van de wetgeving rond gegevensbescherming. 

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard

De persoonsgegevens worden zolang bewaart als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. 

Recht inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van Vanbesien bvba informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Vanbesien bvba en de toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u Vanbesien bvba verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. 

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), als de verwerking door Vanbesien bvba van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is geautomatiseerd. 

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie.

U heeft het recht om toegang te eisen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om van Vanbesien bvba te eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewist of dat de verwerking wordt beperkt. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vanbesien bvba of de overdracht van uw persoonsgegevens eisen. Houd er echter rekening mee dat Vanbesien bvba niet altijd hoeft te voldoen aan een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, te beperken, te corrigeren of over te dragen.

Dit wordt geval per geval beoordeeld op basis van de wettelijke verplichtingen van Vanbesien bvba en op basis van de bestaande uitzonderingen op dergelijke rechten. 

Gelieve uw verzoek op te sturen naar Vanbesien bvba via post of per e-mail. Vergeet niet om documenten bij te voegen die uw identiteit valideren.